messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
ประกาศการประหยัดพลังงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริหารของ อบต.ห้วยสามพาด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
การตรวจสอบรายงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2561 – กันยายน 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2561 – มิถุนายน 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2561 – มีนาคม 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - ธันวาคม ๒๕๕๙) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๕๙) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด