องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.30 น. นายประจักษ์ ประภาการ นายก อบต.ห้วยสามพาด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลห้วยสามพาด เข้าร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมกุ้มข้าวใหญ่... [23 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายประจักษ์ ประภาการ นายก อบต.ห้วยสามพาด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมพิธีเปิดกุฏิชีวาภิบาลเพื่อดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธติดเตียง และสถานชีวาภิบาล... [22 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายประจักษ์ ประภาการ นายก อบต.ห้วยสามพาด เข้าร่วมต้อนรับคณะทำงานการตรวจนิเทศโครงการและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน... [16 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นายประจักษ์ ประภาการ นายก อบต.ห้วยสามพาด ลงพื้นที่ตรวจถนนคลส. บ้านโนนคำมี ม.2 ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี [16 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview126
แผนการดำเนินงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
แผนการดำเนินงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview209

thumb_up Facebook อบต.ห้วยสามพาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายประจักษ์ ประภาการ
นายก อบต.ห้วยสามพาด
โทรศัพท์ : 089-445-9649
นายประจักษ์ ประภาการ
นายก อบต.ห้วยสามพาด
โทรศัพท์ : 089-445-9649

สถิติ sitemap
วันนี้ 112
เดือนนี้14,274
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)39,159
ทั้งหมด 91,935


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ